Ulgi i dotacje dla przedsiębiorców w 2023 roku — sprawdź, ile możesz zyskać!

Prowadzenie firmy jest trudne na wielu płaszczyznach, w szczególności problematyczne są kwestie ekonomiczne. Działalność firmy wymaga środków, wprowadzenie nowych produktów, czy usług, wsparcie marketingu, reklamy, czy potrzeba modernizacji miejsca pracy – każda z tych czynności wymaga nakładów finansowych. Na szczęście w wielu przypadkach przedsiębiorca nie pozostaje pozostawiony sam sobie, dostępnych jest wiele dotacji, a także ulg,  z których przedsiębiorca może skorzystać. Niekiedy powiedzenie „pieniądze leżą na ziemi, wystarczy się tylko po nie schylić” także i w biznesie okazuje się bardzo bliskie prawdy.

Korzyści dla przedsiębiorców w 2023 roku


Dotacje dla firm jednoosobowych 2023 przyjmują różną formę i kierowane są do przedsiębiorców działających w różnych dziedzinach. Pierwszą dotacją, o którą może ubiegać się przyszły przedsiębiorca, jest  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023. Później,  w trakcie prowadzenia firmy, w zależności od charakteru działalności, możliwe jest skorzystanie  z różnych ulg, można też pozyskać dotacje na rozwój firmy

Znaczną część dotacji stanowią środki, które można pozyskać z Unii Europejskiej. Już w przypadku pieniędzy, które osoba dopiero planująca otworzyć biznes, chce pozyskać na jego otworzenie, do dyspozycji pozostaje kilka opcji, oprócz środków, jakie bezrobotny zakładający własny biznes może pozyskać z Powiatowego Urzędu Pracy, pojawiają się także  dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,  te na tym etapie najczęściej trafiają do osób, które mogą pochwalić się innowacyjnym pomysłem. Dotacje dla firm jednoosobowych w 2023 roku mogą pomóc przedsiębiorcy nie tylko wystartować, ale także rozwijać swoją firmę. 

Ulgi dla przedsiębiorców w 2023

„Ulga na start”, oraz „Mały ZUS+” to ulgi często wybierane przez dopiero zaczynających swoją przygodę z biznesem przedsiębiorców. Skorzystanie z takich rozwiązań znacznie obniża miesięczne koszty prowadzenia działalności. 

 

Oprócz ulg związanych z ZUS-em młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć także na ulgi podatkowe. Jeżeli chodzi o ulgi związane z obniżeniem składek ZUS, należy pamiętać, że w przypadku zachorowania, po 90 dniach prowadzenia działalności, kiedy kończy się okres wyczekiwania, jego wysokość uzależniona jest od wysokości składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS-u. 

 

Najczęściej korzystając z tej ulgi, nie bierze się tego aspektu pod uwagę, należy jednak pamiętać, że w tym wypadku przysługujące świadczenia są proporcjonalnie niższe, albo jeżeli korzystamy z ulgi, gdzie te składki nie są odprowadzone, nie będzie nam się należało wcale. Po zakończeniu korzystania z „Ulgi na start” przedsiębiorąca może skorzystać z kolejnej ulgi obniżającej koszty ZUS-u. Kolejną grupą ulg, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy, są nowe ulgi podatkowe w 2023 roku.

Ulga na start

Przedsiębiorcy, którzy otwierają swoją pierwszą działalność lub wracają do prowadzenia działalności po dłuższej, minimum 5-letniej (60-miesięcznej) przerwie mogą skorzystać z ulgi na start. To udogodnienie dla przedsiębiorców zapewnia im możliwość uniknięcia konieczności płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Konieczne jest jednak opłacanie składki zdrowotnej, dzięki temu możliwe jest też ubezpieczenie członków swojej rodziny. Ze względu na to, że składki na ubezpieczenia społeczne nie są odprowadzane (mowa tu o ubezpieczeniu emerytalnym, rentowym, chorobowym oraz wypadkowym), nie będzie możliwości skorzystania np. ze świadczenia z tytułu zachorowania. Należy pamiętać, że ta ulga obejmuje jedynie prowadzącego działalność, pracownicy nie są już nią objęci.

Preferencyjne składki ZUS

 

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat (60 miesięcy), ani otworzenie działalności nie miało na celu współpracy z byłym pracodawcą  (np. rozwiązana zostaje umowa o pracę i pracownik nawiązuje współpracę biznesową z pracodawcą – B2B), oraz spełnione zostały wszystkie inne założenia programu, możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych składek ZUS. Z obniżonej podstawy płacenia składek korzystać można przez 24 miesiące.

 „Mały ZUS Plus”

W tym wypadku także obniża się koszty składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS Plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychody są niższe niż 120 000 zł (mowa o poprzednim roku kalendarzowym prowadzenia działalności). Przedsiębiorca, który chce skorzystać z tego programu, musiał prowadzić działalność w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni.

Na jakie ulgi podatkowe 2023 mogą liczyć przedsiębiorcy? Ulgi od podatku [przykłady]

 

Odliczanie od podatku, czyli to, co można odliczyć w picie przy prowadzeniu działalności, określone jest przy wyborze określonych form opodatkowania. To, co można odliczyć od podatku dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, różni się od możliwości uzyskania ulgi od podatku dla osób rozliczających się np. ryczałtowo. 

Przykłady najlepiej zobrazują tę sytuację. Niektóre osoby prowadzące działalność, nie mogą skorzystać z odliczenia ulgi na dziecko od przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej, dzieje się tak, kiedy przedsiębiorcy rozliczają się ryczałtowo, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają możliwość skorzystania z tej ulgi.

Dotacje dla firm w 2023 roku

Dofinansowanie na działalność gospodarczą może przybierać różne formy. Zawsze możliwość ubiegania się o dotacje obwarowana jest pewnymi warunkami, które przedsiębiorca musi spełnić, co niekiedy jest trudne albo niemożliwe. 

W takim przypadku przedsiębiorca, który nie może skorzystać z dotacji, ma możliwość ubiegania się o kredyt. Wiele banków posiada w swojej ofercie specjalny pakiet usług dla osób dopiero rozpoczynających działalność, w tym także i kredyty z niskim oprocentowaniem, na preferencyjnych warunkach.

Dotacje  na rozpoczęcie działalności

Założenie firmy w obecnych czasach najczęściej wymaga znacznych środków finansowych. Potrzebujemy komputera, telefonu, czy innego sprzętu, który umożliwia firmie funkcjonowanie. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu pracy, dla osoby bezrobotnej, możliwe jest pozyskanie środków, które znaczenie ułatwią start.

Dotacje na rozwój

Kolejną grupą dotacji, skierowaną już do przedsiębiorców czynnie działających są dotacje na rozwój. Najczęściej dotacje przyznawane są procentowo do kosztu inwestycji, jednak ich wartość może być różna, niektóre całkowicie finansują przedsięwzięcia.Dotacje i ulgi mają pomóc prowadzić działalność gospodarczą, zapewnić rozwój w momentach, kiedy przychodzi na to czas. 

Możliwość skorzystania z ulg w  ZUS-ie, czy tych  podatkowych wymaga szczegółowej znajomości przepisów prawa podatkowego, na szczęście przedsiębiorca nie musi sobie tym zawracać głowy, ponieważ Twoja Księgowa się w tym specjalizuje.

Nazywam się Magdalena Budniewska i jestem właścicielką biura rachunkowego Twoja Księgowa. Doświadczenie praktyczne zdobywałam od pierwszego roku studiów – w małych i dużych firmach. Ukończyłam studia licencjackie z Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a następnie magisterskie z Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Warszawskim, kolejne kursy, godziny w ustawach, uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg i rozpoczęcie procesu na uzyskanie tytułu Biegłego Rewidenta.