Jak wypełnić nowy PIT-2? Instrukcja dla pracownika krok po kroku

Do końca 2022 roku, formularz PIT-2 był wykorzystywany jako oświadczenie pracownika stosowane w celu ustalenia miesięcznej wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych. Funkcja formularza od tego roku jest inna — od 1 stycznia 2023 roku zaszło kilka istotnych zmian. Od tego momentu pełna nazwa formularza to „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Poza zmianą nazwy istotnie został rozszerzony zakres informacji wymaganych od podatnika. W poniższym artykule omówimy krok po kroku, jak wypełnić PIT-2. Przeczytaj naszą instrukcję! 

PIT-2 do końca 2022 roku

 

Do końca 2022 roku formularz PIT-2 był używany jako dokument, w którym podatnik potwierdzał, że ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Warunkiem złożenia takiego oświadczenia było nieotrzymywanie emerytury lub renty przez płatnika, nieotrzymywanie świadczeń z FP lub FGŚP oraz nieosiąganie dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy. Tylko ci podatnicy, którzy spełniali powyższe warunki, mogli złożyć swojemu pracodawcy formularz PIT-2. Warto zaznaczyć, że takie oświadczenie można było złożyć tylko jednemu płatnikowi i należało to uczynić przed pierwszą wypłatą w danym roku. Wszystkie wspomniane elementy uległy zmianie w 2023 roku.

PIT-2 od 2023 roku — instrukcja krok po kroku dla pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła

 

Od stycznia obecnego roku sposób składania deklaracji PIT-2 uległ zmianie. Wcześniej, w formularzu pracownicy wskazywali swojego pracodawcę jako osobę odpowiedzialną za zmniejszenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Zmniejszenie to było równe 1/12 kwoty określonej w skali podatkowej. Pracownicy mieli prawo do takiego zmniejszenia, o ile nie spełniali żadnego z warunków opisanych w formularzu, np. nie otrzymując emerytury lub renty. Formularz PIT-2 obowiązywał bez konieczności późniejszego składania, o ile nie nastąpiły zmiany w oświadczeniach.

 

Obecnie w jednym dokumencie zostało uwzględnionych wiele możliwych do wypełnienia oświadczeń (w sumie pięć) oraz wniosków (łącznie trzy) podatnika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych. Warto wspomnieć, że wśród zaliczek nie został uwzględniony wniosek o ograniczenie poboru zaliczki od świadczeń rzeczowych oraz o kontynuowanie poboru zaliczki mimo opodatkowania za granicą.

Dzięki zmianom w druku PIT-2, podatnik nie będzie od teraz musiał składać kilku oddzielnych oświadczeń oraz wniosków, ponieważ większość została zgromadzona w jednym formularzu. To także ułatwienie dla pracodawców w zbieraniu oświadczeń od pracowników i ich archiwizacji.

Jak wypełnić PIT-2 w 2023?

oświadczenia i wnioski podatnika

Uwaga!

 • PIT-2 można składać lub wycofać w dowolnym momencie roku podatkowego
 • Można składać elektronicznie (jeśli taki sposób wprowadzi pracodawca)
 • Nie działa on wstecz!  

Część A: dane pracownika – podajesz swoje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia

Część B: dane pracodawcy, zleceniodawcy, osoby zlecającej dzieło – podajesz nazwę firmy, w której pracujesz lub imię i nazwisko

Część C: wniosek o zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek – zmniejszenie podatku o 300 zł miesięcznie

 • Możesz wniosek złożyć maksymalnie w 3 miejscach,
 • Miesięcznie masz do dyspozycji kwotę 300 zł pomniejszającą podatek dochodowy,
 • Możesz prosić o pomniejszenie podatku o 300 zł w jednym miejscu albo po 150 w dwóch miejscach, albo po 100 zł w 3 miejscach,
 • Możesz te kwoty zmieniać w trakcie roku, jeżeli Ci się zmieniła liczba miejsc pracy.

Część D: kwota zmniejszająca podatek tak samo, jak w części C, ale dla osób otrzymujących wynagrodzenie od specyficznych płatników.

Tę część wypełniają tylko i wyłącznie osoby, które wynagrodzenie dostają z rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz z organu egzekucyjnego wypłacającego za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

 Część E: preferencyjne opodatkowanie – 12% od wszystkich dochodów, nawet jeżeli przekroczysz 120.000 dochodu:

 • Prawo do zastosowania stawki 12% do wszystkich uzyskanych dochodów nawet powyżej 120.000 (powyżej 120.000 normalnie powinien być naliczany podatek 32%),
 • Masz prawo do tego, jeżeli przewidujesz, że razem z małżonkiem nie przekroczycie razem w ciągu roku podatkowego 240.000 zł dochodu lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie przekroczysz 240.000 zł dochodu w roku podatkowym.

Przykład: W tym roku podatkowym przewidujesz, że osiągniesz 150.000 dochodu. Natomiast Twój mąż osiągnie tylko 50.000 zł. Możesz wnioskować o opodatkowania całego swojego dochodu stawką 12%, bo razem w ciągu roku nie przekroczycie dochodu 240.000 zł.

Część F: podwyższone koszty uzyskania przychodu – możliwość zwiększenia kosztów dla osób pracujących w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania. 

 • Gdy mieszkasz i pracujesz w tej samej miejscowości — miesięczne koszty to 250 zł
 • Gdy nie mieszkasz i pracujesz w tej samej miejscowości — miesięczne koszty to 300 zł

Część G: dodatkowe zwolnienia z podatku – czy masz prawo skorzystać z 3 nowych ulg: 

 • Ulga na powrót – w wyniku przeniesieni miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (po 31 grudnia 2021 r .). Więcej o warunkach, jakie trzeba spełnić by móc korzystać z ulgi na powrót: https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/przedsiebiorca-niskie-podatki/repatriacja-kapitalu-niskie-podatki/ulga-na-powrot-niskie-podatki/
 • Ulga dla rodzin 4+: 
  • jeżeli wychowujesz czwórkę lub większą liczbę dzieci, to masz prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie,
  • Dziecko może urodzić się ostatniego dnia roku,
  • ulga 4+ łączy się z kwotą wolną 30.000.
 • Ulga dla pracujących seniorów – dla mężczyzn powyżej 65 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia pod warunkiem, że nie pobierają emerytury i podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Żeby skorzystać z tych ulg, musisz jednak spełnić szereg warunków przewidzianych w ustawie.

Część H: wniosek o niestosowanie ulgi dla osób, które mogą korzystać z preferencji – osoby, które pracują w kilku miejscach i dużo w nich zarabiają nie powinny dublować tych samych ulg w różnych miejscach:

 • niestosowanie ulgi dla młodych – jeżeli nie skończyłeś 26 roku życia i szacujesz, że przekroczysz próg 85.528 zł dochodu zwolnionego z PIT możesz w jednym miejscu pracy zrezygnować ze zwolnienia, żeby potem nie dopłacać w PIT rocznym,
 • niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu – jeżeli pracujesz w kilku miejscach to często dochodzi do przekroczenia rocznego limitu kosztów uzyskania przychodu bo liczone są w każdym miejscu pracy i ostatecznie powstaje obowiązek dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Część I: wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu – 50% kosztów przysługuje tylko do określonego progu kosztów autorskich i wynosi 120.000 zł rocznie. Co do zasady limit ten przysługuje ze wszystkich tytułów, dlatego ustala się go od przychodu wynoszącego 240.000 zł. 


Jeżeli pracujesz w kilku miejscach i możesz przekroczyć 240.000 zł przychodu z autorskimi kosztami uzyskania przychodu to warto rozważyć złożenie u pracodawcy wniosek o niestosowanie 50% kosztów. Wtedy przy rocznym PIT nie będzie czekała Cię niemiła niespodzianka w postaci ograniczenia kosztów i konieczności dopłaty podatku.

Część J: wniosek o niepobieranie zaliczek – osoby najmniej zarabiające w trakcie roku, czyli do 30.000, mogą w ogóle nie płacić zaliczek w trakcie roku i nie czekać na ich zwrot po rozliczeniu PIT rocznego.


Na podstawie wniosku pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT od dochodów do 30.000 zł.

 Część K: Data i Twój podpis

Nie zapomnij podpisać wniosku!

PIT-2 do kiedy należy złożyć?

 

Formularz PIT-2 można złożyć u płatnika w formie papierowej lub za pomocą elektronicznego systemu. Od 2023 roku można złożyć go w dowolnym momencie — nie występują tutaj ograniczenia czasowe. Płatnik powinien uwzględnić wniosek lub oświadczenie złożone przez pracownika nie później niż w miesiącu po jego otrzymaniu, z wyjątkiem organów rentowych. Jeśli pracownik chce, aby wniosek lub oświadczenie były stosowane od początku roku, należy je złożyć w grudniu poprzedniego roku.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat wypełniania PIT-2? Nie wiesz, jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat zmian, które zaszły we wniosku PIT-2 w stosunku do zeszłego roku? Umów się na konsultację z biurem księgowym!