Zakładanie firmy na etacie — co możesz zyskać?

W społeczeństwie istnieje wiele zwolenników i przeciwników, zarówno pracy na etacie, jak i własnej działalności gospodarczej. Praca na etacie to z jednej strony pewność stałego dochodu, jak i możliwość dodatkowych świadczeń w postaci urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego. Z drugiej strony to mniejsza elastyczność godzin pracy, a także większa kontrola przez jednostki zarządzającej.

Plusem własnej działalności gospodarczej jest z pewnością większa swoboda w kwestiach decyzyjnych, a także większa odpowiedzialność za potencjalne sukcesy lub porażki. Minusem jest brak gwarancji stałego dochodu, a także większe koszty związane z prowadzeniem firmy.

A jak wygląda to z perspektywy podatków? Czy można prowadzić własną firmę i pracować na etacie? Czy działalność gospodarcza na etacie/zleceniu jest korzystna? Przeczytaj — mamy dla Ciebie zbiór najważniejszych informacji! 

Połączenie własnej działalności z pracą na etacie lub zleceniem?


Etat to stały comiesięczny wpływ środków na konto, który daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, natomiast własna działalność gospodarcza to swoboda i duży wpływ na wysokość zarobków. Połączenie tych dwóch możliwość wymaga poświęcenia czasu na prowadzenie firmy oraz pracy na etacie, ale jeśli odpowiednio będziemy zarządzać dwoma pracami, dość szybko może nam się to opłacić.

Czy możesz prowadzić własną firmę i pracować na etacie?


Polskie prawo nie zabrania prowadzenia własnej firmy przy jednoczesnym zatrudnieniu na etacie. Należy pamiętać, aby sprawdzić dokładnie zapisy w swojej umowie o pracę, ponieważ może się okazać, że istnieje w niej zapis na temat zakazu konkurencji.

Jeżeli w Twojej umowie o pracę znajduje się zakaz konkurencji, nie będziesz mógł wykonywać własnej działalności gospodarczej w takim samym lub podobnym zakresie, w jakim wykonujesz obowiązki pracownicze. Za złamanie zakazu konkurencji mogą zostać nałożone na Ciebie również kary finansowe. W umowie możesz również posiadać zapis o potrzebie informowania pracodawcy o założeniu własnej działalności. 

Etat lub zlecenie i działalność gospodarcza a składki ZUS w 2023 roku


Osoby zakładające firmę najbardziej obawiają się wysokości składek ZUS, wbrew pozorom prowadzenie firmy na etacie jest dużym uproszczeniem i oszczędnością dla przedsiębiorcy, jeśli chodzi o opłacanie składek ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne zależą od wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy na etacie. 

Jeżeli na etacie lub zleceniu otrzymujesz, co najmniej minimalne wynagrodzenie, to prowadząc działalność gospodarczą nie musisz opłacać tych składek, ponieważ są one pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę lub zlecenie. Natomiast w przypadku, gdy z tytułu tej umowy zarabiasz mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne będziesz musiał opłacać także z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

WAŻNE: Składki na ubezpieczenie zdrowotne są pobierane z każdej formy zatrudnienia. Oznacza to, że są one odliczane od wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę czy zlecenie oraz należy je opłacać z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jeszcze nie dokonałeś rejestracji w ZUS? Zrób to w trzech prostych krokach! 

Co, gdy pojawia się zwolnienie lekarskie z powodu choroby?


Zgodnie z polskim prawem — w momencie zwolnienia lekarskiego z powodu choroby, pracownik na etacie ma prawo do urlopu chorobowego, który jest finansowany przez państwa za pośrednictwem ubezpieczenia zdrowotnego. Zazwyczaj świadczenie wynosi 80% wynagrodzenia pracownika.

Jeśli pracując na etacie prowadzisz również własną działalność gospodarczą, to będzie musiał pogodzić się z zawieszeniem aktywności zawodowej w obu rolach. Zwolnienie lekarskie oznacza, że nie możesz pracować na etacie ani aktywnie prowadzić własnej działalności gospodarczej.

W zależności od stopnia zaawansowania choroby oraz długości zwolnienia lekarskiego możesz pomyśleć o zatrudnienie zastępstwa w swojej działalności, aby zapewnić ciągłość biznesu. 

Pamiętaj, że na zwolnieniu lekarskim nie możesz świadczyć usług związanych z dowolną formą zatrudnienia. Ważną informacją jest również to, że z tytułu zwolnienia lekarskiego otrzymasz zasiłek jednak tylko jeden z ZUS, ale nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Etat i własna firma a rozliczanie podatków


Obie formy pracy wiążą się z obowiązkiem opłacania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. O ile dochody z pracy na etacie czy zleceniu są zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), to dochody z działalności gospodarczej możesz opodatkować:

  1. Na zasadach ogólnych — opodatkowując dochody swojej firmy na zasadach ogólnych, możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem albo, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Rozliczenie jest na jednej deklaracji PIT-36 zarówno z umowy o pracę, zlecenie i działalności gospodarczej. Sumując wszystkie swoje dochody, są one opodatkowane stawką 12% do 120 tys. zł, a po przekroczeniu tego progu stawką 32% jest opodatkowana nadwyżka.

  2. Podatkiem liniowym — decydując się na rozliczanie dochodów swojej firmy podatkiem liniowym (stawka 19%), nie możesz łączyć dochodów uzyskanych z obu źródeł, będziesz musiał składać dwie oddzielne deklaracje podatkowe. Pierwsza do rozliczenia dochodów z pracy na etacie/zleceniu — PIT-37, a druga do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej — PIT-36L.

Wykluczenia wynikające z podatku liniowego: nie można skorzystać z ulg podatkowych i rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, które są przywilejem opodatkowania na zasadach ogólnych. Z opodatkowania podatkiem liniowym nie możesz skorzystać, jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz swojego obecnego pracodawcy w takim samym zakresie jak na umowie o pracę.

  1. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych — z tego rodzaju opodatkowania możesz skorzystać, jeżeli wykonujesz działalność, która zezwala na tego rodzaju opodatkowanie. Podatek w tym przypadku opłaca się od osiągniętego przychodu, co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu. Jeżeli wybrałeś tę formę opodatkowania swojej firmy i pracujesz na etacie lub zleceniu, musisz składać dwa zeznania podatkowe: z tytułu zatrudnienia — PIT-37 oraz z tytułu działalności gospodarczej — PIT-28. Zeznanie roczne z przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej musisz złożyć do końca lutego następnego roku.

  2. Kartą podatkową — wybierając tę formę opodatkowania dla swojej firmy, również będziesz składał oddzielne deklaracje podatkowe. Rozliczeń z dochodów z pracy na etacie musisz dokonać do 30 kwietnia na formularzu PIT-37, natomiast z działalności gospodarczej do końca lutego — na deklaracji PIT-16A.

Urlop wychowawczy i macierzyński, a prowadzenie firmy?


Urlop wychowawczy i macierzyński są to formy urlopu, który przysługuje rodzicom dziecka. Z urlopu wychowawczego może skorzystać rodzic dziecka do 8 roku życia — ta forma urlopu jest finansowana przez państwo. Natomiast urlop macierzyński przysługuje kobiecie po urodzeniu dziecka i jest finansowany przez państwo lub przez pracodawcę. Jak wygląda urlop macierzyński lub wychowawczy od strony podatkowej?

Jeśli korzystasz z zasiłku macierzyńskiego i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności. W tym okresie nie możesz dobrowolnie płacić składek na ubezpieczenie chorobowe. 

Nie masz również obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie wypadkowe. Od kwoty zasiłku macierzyńskiego nie jest odprowadzana również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak za cały okres pobierania zasiłku masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Czy działalność gospodarcza na etacie/zleceniu jest korzystna? 


Zatrudnienie na dwóch etatach w formie pracy na etacie lub zlecenie i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga dobrej organizacji czasu i umiejętności godzenia ze sobą różnych obowiązków.

Takie rozwiązanie ma sporo korzyści, między innymi:

  • regularne przychody z tytułu pracy na etacie
  • dodatkowe środki finansowe z działalności gospodarczej
  • niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej
  • mniejsze ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Potrzebujesz więcej informacji na temat zakładania działalności gospodarczej? Nie wiesz, jak prawidłowo założyć działalność oraz chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat łączenia pracy na etacie z pracą na własny rachunek? Umów się na konsultację z biurem księgowym!