Umowa zlecenie a ciąża — o czym należy pamiętać?

Patrząc na obecny rynek pracy — nie ma standardu w przypadku umowy, do którego stosują się wszyscy pracodawcy. Z uwagi na wiele możliwości, zdarza się, że pracodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenie. Co w przypadku, gdy zatrudniona kobieta na umowie zlecenie zachodzi w ciążę?


Wiele kobiet nie wie, o prawach i obowiązkach, jakie przysługują im w takiej sytuacji. W Polsce prawo pracy chroni kobiety w ciąży i matki karmiące, jednak nie każda z nich jest świadoma swoich uprawnień. W naszym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie zasady związane są z umową zlecenie, jakie zasiłki i korzyści może czerpać kobieta w ciąży zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. 

Umowa zlecenie — co warto o niej wiedzieć?

 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1360). Zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania czynności określonych przez zleceniodawcę. Osoba zatrudniona na podstawie tego typu umowy ma obowiązek wywiązywać się z zawartego stosunku pracy w sposób należyty i sumienny w innym przypadku pracodawca ma prawo rozwiązać umowę (art. 471 oaz art. 77 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego).

 

 

W ramach takiej formy zatrudnienia pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowym (takim jak: emerytalnemu i rentowemu, zdrowotnemu,  punktu widzenia ciężarnej jest kluczowe).

 

 

Czas trwania umowy zlecenie nie jest określony przez Kodeks cywilny. Okres ten jest ustalany dowolnie, w zależności od potrzeb zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w każdej chwili.

Umowa cywilnoprawna, a ciąża — zasiłki, korzyści i prawa

 

Planowanie dziecka, a realizacja pracy czy zobowiązanie wobec pracodawcy to bardzo trudne tematy, z jakimi kobieta musi się, zmierzyć pod wieloma względami. Wiele przyszłych mam martwi się o kwestie finansowe i dotyczące zatrudnienia. Wiele kobiet z obawy przed utratą pracy często odkładają decyzję o macierzyństwie, w szczególności, jeśli jest zatrudniona na umowę zlecenie. Warto pamiętać, że ten rodzaj umowy także daje ciężarnej kilka możliwości i niesie za sobą przywileje, trzeba jednak z nich odpowiednio skorzystać. 

 

 

Istnieje szereg programów socjalnych wspierających matki, takie jak: Kosiniakowe, becikowe, zasiłek macierzyński, zasiłek rodzicielski czy 500 plus. Nie ma jednak wątpliwości, że w najlepszej sytuacji są kobiety zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę). Zgodnie z Kodeksem pracy pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę może liczyć na szeroką ochronę. Niestety zupełnie inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenia. Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenie powinna zadbać o to, by od jej wynagrodzenia było odprowadzane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

 

 

Ubezpieczenie chorobowe daje prawo do zasiłku chorobowego w czasie niezdolności do pracy (np.: ciąży). Opłacanie ubezpieczenia chorobowego umożliwia przyszłej mamie korzystanie z zasiłku macierzyńskiego po porodzie. Zasiłek chorobowy osobie pracującej na umowie zlecenie wypłaca ZUS. Pracodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów wynagrodzenia. Jest to bardzo istotne, jeśli umowa zlecenie ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie, ale zwolnienie będzie nieprzerwane, ciężarna nie traci prawa do zasiłku chorobowego.

Jak wygląda urlop macierzyński na umowie zlecenie?


Zasiłek macierzyński należy się od pierwszego dnia zlecenia pod warunkiem, że w trakcie trwania umowy zlecenie kobieta opłacała dobrowolną składkę chorobową – nie obowiązuje 90-dniowy okresu karencji ubezpieczenia. Zasiłek wypłacany jest przez 12 miesięcy, tj. 52 tygodnie (mówimy o dzieciach urodzonych przed 01.01.2023)  i nie ma znaczenia czy umowa zlecenie w tym czasie wygasła, czy nie. Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie wynagrodzenia wypłacanego pracownicy przez ostatni rok pracy.


Zasiłek macierzyński otrzymują wyłącznie kobiety, których umowy zlecenie obowiązywały w dniu porodu. Jeśli taka umowa wygasła bądź została rozwiązana przed dniem porodu, zasiłek macierzyński nie przysługuje. Wówczas kobieta może złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie.


Kobiecie, która urodziła dziecko, a nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, przysługuje świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe). To zasiłek macierzyński na zasadach przyznawania zasiłku osobom bezrobotnym jest wypłacane, co miesiąc przez rok w kwocie 1000 zł netto miesięcznie.


Podsumowując, musisz pamiętać o swoich prawach pracując w ciąży na umowie zlecenie. Warto skorzystać również z możliwości, które oferuje nam państwo — różnego rodzaju zasiłki czy urlop macierzyński.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji na temat pracy w ciąży na umowie zlecenie — skontaktuj się z naszym biurem księgowym już dziś!