Na jaki rachunek płacić ZUS? [Instrukcja krok po kroku]

Żeby ułatwić identyfikację przelewów oraz uprościć dokonywanie wpłat od kilku lat w Urzędach Skarbowych, oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, każdy obywatel posługuje się swoim indywidualnym numerem konta. Jest to znaczne uproszczenie, jeżeli chodzi o dokonywanie wpłat, jednak przed dokonaniem pierwszego przelewu konieczne jest wygenerowanie swojego indywidualnego konta do wpłat. Dokonanie tego w ZUS-ie nie jest trudne. Na jaki rachunek płacić ZUS? Warto zapoznać się z instrukcją postępowania krok po kroku.

Czym jest indywidualny numer rachunku ZUS?

W 2018 roku nastąpiła rewolucja, jeżeli chodzi o wykonywanie przelewów do ZUS-u. Do tego czasu przedsiębiorcy opłacali swoje składki na osobne konta: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, każda składka wpłacana była na inny numer konta. 

Wiązało się to z koniecznością wykonania kilku przelewów każdego miesiąca, jak wiadomo, w takiej sytuacji o pomyłkę nie jest trudno. Często dochodziło do błędów związanych z wprowadzeniem numeru rachunku, czy kwoty, tym samym mając nadpłatę na jednym z kont, mogliśmy figurować, jako zadłużeni na innym. 

ZUS wyszedł naprzeciw potrzebom swoich klientów i od 1 stycznia 2018 roku wprowadził zmianę. Od tego czasu każdy opłacający składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonuje tylko jeden przelew, w ten sposób opłacając wszystkie składki. Połączenie wszystkich kont w jedno, zmniejszyło możliwość popełnienia pomyłki, przede wszystkim między poszczególnymi kontami do składek. To, na jaki rachunek płacić zus, każdy z nas może bardzo szybko sprawdzić. W gestii płatnika pozostaje przede wszystkim dopilnowanie zachowania właściwych terminów i kwot wykonania przelewów.

Gdzie wpłacać składki ZUS

Własne konto, na które dokonuje się wpłat w ZUS-ie nazywamy NRS, czyli Numerem Rachunku Składkowego. Jak już wspomniałam, obecnie nie funkcjonują już ogólne numery kont, które wpłacało się poszczególne składki. 

Współcześnie płatnicy sumują wszystkie należne składki i dokonują jedynie jednego przelewu. Numer rachunku składkowego dotyczy samego płatnika, jak i innych ubezpieczonych. Co ważne, ZUS sam już dzieli kwotę, którą przelewamy na wszystkie nasze zobowiązania, konieczność podzielenia i prawidłowego opisania składek zostaje więc zdjęty z ramion płatnika, a przeniesiony na urząd. NRS nie jest przypadkową kombinacją cyfr, pierwsze dwie cyfry to numer kontrolny, kolejne 11 cyfr jest stałym numerem – 60000002026, trzy cyfry uzupełniające, numer kończy się numerem NIP płatnika.

Skąd wziąć numer rachunku ZUS?

Żeby sprawdzić, na jaki rachunek zus wymaga od nas wpłacenia swoich należności, można skorzystać z intuicyjnej wyszukiwarki, która znajduje się na stronie. W wyszukiwarkę należy wpisać hasło „ZUS nr rachunku generator”,  w wynikach, które znajdzie wyszukiwarka, strona ZUS, na której będziemy mogli odnaleźć swój numer rachunku, powinien pojawić się na początku listy. Wchodząc na stronę „wyszukiwarka numeru składkowego”, w treści artykułu pojawi się odnośnik kierujący do wyszukiwarki. Kiedy już znajdujemy się na właściwej stronie, konieczne będzie skorzystanie z identyfikatorów, warto więc przygotować sobie dwa z niezbędnych numerów: PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, REGONU, albo paszportu, skróconą nazwę płatnika, czy imię i nazwisko. Po uzupełnieniu w formularzu dwóch identyfikatorów i kliknięciu „sprawdź”, rachunek zus pokazuje się, na przyszłość można go także pobrać jako plik pdf.

Obejrzyj instrukcję wideo na temat rachunku ZUS!

Ile czasu na opłacenie składek?

W zależności od tego, którym typem płatnika składek jesteś, ZUS narzuca inne terminy płatności składek. Jednostki budżetowe, czy samorządy, zobligowane są zapłaty do 5 dnia następnego miesiąca (np. składki za styczeń pokrywane są do 5 lutego). Płatnicy, którzy mają osobowość prawną, zobowiązani są dokonać wpłaty do 15 dnia następnego miesiąca, a pozostali płatnicy dokonują wpłat do 20 dnia kolejnego miesiąca. Tak jak w przypadku każdego urzędu niezwykle ważna jest tu terminowość dokonywania wpłat.

Co się stanie, jeśli spóźnię się z płatnością?

Kiedy znamy już rachunek ZUS, gdzie należy dokonywać wpłat, istotne jest dopełnienie obowiązków płatniczych we wskazanych terminach. Jeżeli z jakichś przyczyn wpłata nie zostanie zaksięgowana terminowo na koncie płatnika, poniesie on tego konsekwencje. 

Konieczność zapłaty odsetek, nie jest tutaj jedynym następstwem, spore i znaczne opóźnienie może skutkować nawet utratą prawa do świadczenia opiekuńczego, macierzyńskiego, czy chorobowego. Na szczęście nie zawsze opóźnienie skutkuje utratą prawa do skorzystania ze świadczenia. Ubezpieczenie chorobowe, którego opłacanie uprawnia do powstania prawa do świadczeń, nawet opłacone po terminie nie ustanie, jeżeli u płatnika nie będzie zaległości w opłacaniu ubezpieczenia społecznego, lub jeżeli zaległości te nie przekroczą wysokości drobnej kwoty 1% minimalnego wynagrodzenia (w 2024 roku jest to 42,42 zł).

Kiedy wiesz już, na jaki rachunek ZUS należy dokonywać wpłat za należne składki, warto pamiętać o terminowym dokonywaniu wpłat, żeby uniknąć problemów z wypłatą świadczeń, czy uzyskaniem wymaganego np. przy kredycie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS-ie.

Nazywam się Magdalena Budniewska i jestem właścicielką biura rachunkowego Twoja Księgowa. Doświadczenie praktyczne zdobywałam od pierwszego roku studiów – w małych i dużych firmach. Ukończyłam studia licencjackie z Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a następnie magisterskie z Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Warszawskim, kolejne kursy, godziny w ustawach, uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg i rozpoczęcie procesu na uzyskanie tytułu Biegłego Rewidenta.