Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy? [Instrukcja krok po kroku]

Nie tylko przedsiębiorcy muszą odprowadzać regularnie podatki do urzędu skarbowego, ten obowiązek dotyczy każdego podatnika. Obecnie każdy płatnik, dokonuje przelewu właściwej kwoty na indywidualny numer konta. Żeby jednak to było możliwe, konieczne jest zdobycie wiedzy na temat tego, co to jest mikrorachunek podatkowy, oraz poznanie sposobu na to jak  prosto i szybko poznać swój numer konta w urzędzie skarbowym.

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Wpłaty na poczet podatków skierowanych do urzędu skarbowego od 1 stycznia 2020 roku dokonuje się na indywidualny mikrorachunek podatkowy, czyli numer konta, który jest unikalny dla każdego z nas. Do 2020 roku wpłat podatków dokonywało się na wskazane przez urzędy skarbowe rachunki, takie postępowanie jednak zastąpiono wprowadzeniem nowego rozwiązania, każdy podatnik musiał więc poznać odpowiedź na pytanie: co to mikrorachunek podatkowy? 

Wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, by uprościć proces opłat podatkowych oraz po to, by zachować jak największą przejrzystość wpłat i ułatwić identyfikację przelewów,  wprowadzono indywidualne rachunki podatkowe, na które można dokonywać  wpłat. Jeżeli chodzi o wypłaty np. zwrot podatku, nadal są one dokonywane na numery rachunków bankowych podatników, które są  podane w urzędzie skarbowym.

Jak zdobyć indywidualny numer mikrorachunku podatkowego?

Żeby wygenerować numer swojego mikrorachunku podatkowego, wchodzimy w wyszukiwarkę, wpisujemy hasło „mikrorachunek podatkowy generator”, następnie wybieramy pierwszy od góry link do rządowej strony (podatki.gov.pl). 

Wchodząc na portal podatkowy generator mikrorachunku od razu nam się pokaże. Jeżeli prowadzimy firmę, wpisujemy jej NIP w formularzu, który nam się pokazał. Na dole pod formularzem możemy sprawdzić, czy wpisany NIP jest poprawny, tuż pod nim pojawia się numer mikrorachunku podatkowego. Generator mikrorachunku podatkowego pozwala na skopiowanie numeru rachunku, jest też możliwość pobrania go do pliku pdf i zapisania na komputerze, czy nośniku na przyszłość.

Obejrzyj instrukcję wideo na temat mikrorachunku podatkowego! 

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy

Jak sprawdzić, jaki numer ma mój rachunek? To pytanie zadaje sobie na pewno wiele osób, jednak odpowiedź na nie jest naprawdę prosta. Generator mikrorachunku podatkowego pozwoli szybko, bezproblemowo sprawdzić swój unikalny numer rachunku, który warto sobie zapisać, jednak każdorazowo, kiedy mamy potrzebę, możemy go sprawdzić, strona z generatorem działa całodobowo, więc wygenerowania możemy dokonać szybko nawet na urządzeniu mobilnym. 

Co  ważne, w przypadku spółek osobowych każdy ze wspólników powinien wygenerować swój własny mikrorachunek i na niego odprowadzać swoje podatki, jednak zobowiązania ciążące na spółce np. podatek VAT, należy w takiej sytuacji odprowadzić na mikrorachunek, który przypisany jest do spółki.

Mikrorachunek podatkowy nip czy pesel?

Zanim dokonamy wygenerowania mikrorachunku, wiele osób zastanawia się — NIP czy PESEL jest właściwym identyfikatorem? To, czy przy generowaniu numeru rachunku posługujemy się numerem PESEL, czy NIP, uzależnione jest od indywidualnej sytuacji. 

Osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, nie opłacają składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, posługują się numerem PESEL. Spółki, które mają osobowość prawną, czy też te nieposiadające osobowości prawnej, posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Podawanie numeru NIP obowiązuje także osoby fizyczne, które z różnych powodów nie mogą być identyfikowane poprzez użycie numeru PESEL.

Jak zrobić przelew na mikrorachunek podatkowy

Kiedy już wiesz, jak sprawdzić mikrorachunek podatkowy, warto dowiedzieć się, jak zrobić przelew na mikrorachunek podatkowy. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia rachunku bankowego, a wykonanie przelewu podatkowego jest banalnie proste. 

Większość z nas korzysta z aplikacji bankowych, a tam wykonanie płatności do urzędu skarbowego zajmuje dosłownie chwilę. Aplikacje, jeżeli wyrażamy na to zgodę, zapisują wprowadzane przez nas dane, przez co powielanie płatności co miesiąc, czy kwartał jest jeszcze prostsze. 

W zależności od tego, jaki podatek odprowadzamy, w aplikacji konieczne jest wskazanie symbolu (np. ryczałt, który opłacamy m.in. przy najmie ma symbol PPE, a podatek liniowy symbol PPL), okresu, za który chcemy dokonać płatności, a nasze osobiste dane większość aplikacji bankowych generuje automatycznie na formularzu przelewu. W razie potrzeby można też skorzystać z płatnej usługi zapłaty podatku na poczcie, czy w placówkach bankowych.

Jak sprawdzić, czy mikrorachunek podatkowy jest prawidłowy? 

Kombinacja 26 znaków nie jest przypadkowa – dwie pierwsze litery to liczba kontrolna. Kolejne 11 cyfr to numer rachunku wyznaczony przez NBP oraz numer uzupełniający NBP (u każdego podatnika ta wartość jest taka sama – 1010 00710222). Kolejny znak symbolizuje wybrany przez nas sposób identyfikacji, 1 jeżeli wybrano NIP, albo 2 jeżeli wybrano PESEL, po nim znajduje się  przypisana nam kombinacja cyfr naszego  numeru PESEL lub NIP. W przypadku numeru PESEL, który jest krótszy, na końcu pojawiają się zera, tak by wszystkie mikrorachunki składały się z tej samej ilości znaków.

Generator mikrorachunku podatkowego kiedy tylko jest potrzeba, pozwala szybko poznać numer swojego indywidualnego konta, na które odprowadza się wpłaty z tytułu podatków. Dzięki temu nasze płatności są przejrzyste i proste do zweryfikowania.

Nazywam się Magdalena Budniewska i jestem właścicielką biura rachunkowego Twoja Księgowa. Doświadczenie praktyczne zdobywałam od pierwszego roku studiów – w małych i dużych firmach. Ukończyłam studia licencjackie z Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a następnie magisterskie z Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Warszawskim, kolejne kursy, godziny w ustawach, uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg i rozpoczęcie procesu na uzyskanie tytułu Biegłego Rewidenta.