Co musisz wiedzieć przed założeniem firmy: dlaczego opłaca się zakładać firmę w trakcie miesiąca, a nie od 1-szego?

Czy wiesz, że według danych z GUS, co roku w naszym kraju rośnie liczba zakładanych przedsiębiorstw? Nie każdy jednak rejestrując swoją firmę, wiec, na jakie kwestie warto zwrócić uwagę. Zazwyczaj założenie działalności gospodarczej nie jest poprzedzone myśleniem, który dzień jest na to najodpowiedniejszy. Czy istnieje taka zależność?  


Otóż tak, jest to pierwszy dzień każdego miesiąca. Osoby, które zdecydowały się założyć firmę, często nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotny jest termin rozpoczęcia działalności. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej ściśle związany jest z ulgą na start w płatności ZUS. Na czym polega ulga na start? Od kiedy ją liczymy? Jak zgłosić chęć korzystania z ulgi?

Ulga na start — na czym polega?

 

Ulga na start została uregulowana w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. W myśl tego przepisu przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz 

 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, 

Przykład:

 • Działalność rozpoczęta 1 marca, ulga będzie obowiązywała do 31 sierpnia
 • Działalność rozpoczęta 13 marca, ulga będzie obowiązywała do 30 września

WAŻNE:

Ulga na start dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. W rezultacie przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, którego wysokość jest uzależniona głównie od formy opodatkowania.

Zakładasz firmę będąc na etacie? Sprawdź, co możesz zyskać!

Zakładanie firmy a korzystanie z innych ulg w opłacaniu składek

 

Przedsiębiorca, który po upływie 6-miesięcy zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, ma możliwość:

 1. Skorzystania z 24-miesięcznej ulgę dla nowych firm, tzw. preferencyjny ZUS lub też Mały ZUS. W tym czasie minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, lub/i

 2. Skorzystania z 36 miesięcy tzw. Małego ZUS Plus (ZUS od przychodu), jeśli twoja firma nie przekroczyła w poprzednim roku przychodu w wysokości 120 000,00 zł i działa przynajmniej przed 60 dni.

Jak zgłosić się do ZUS z ulgami?

 

Jeżeli chcesz skorzystać z Ulgi:

 

 1. Na Start, to w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności musisz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0540. Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZZA. Najprościej jest złożyć formularz zgłoszeniowy w trakcie rejestracji firmy w CEIDG;

 2. Preferencyjny ZUS 24 miesiące po wyżej wymienione w okresie trwania ulgi na Start masz 7 dni na wyrejestrowanie się z niej na druku ZWUA i zarejestrowanie na druku ZUA z kodem 0570;

 3. Mały ZUS PLUS od przychodu po wyżej wymienione w okresie trwania ulg w ciągu 7 dni lub od początku następnego roku do końca stycznia roku następnego musisz się wyrejestrować z poprzedniego kodu i ubezpieczeń na druku ZWUA, a następnie zarejestrować ponownie na druku ZUA z kodem 0590.

Zgłoszenie możesz przekazać do ZUS:

 • w formie papierowej – pod warunkiem że będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób. W takim wypadku formularz możesz złożyć osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą,

 • w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go podpisem kwalifikowanym,

 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – podpisz dokumenty podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.


Nie zarejestrowałeś się jeszcze w ZUS? Sprawdź naszą instrukcję i zarejestruj się w ZUS w trzech prostych krokach!

Konsekwencje korzystania z Ulgi na Start

 

Korzystanie z Ulgi na start ma swoje konsekwencje. Jeśli w okresie, w którym korzystasz z ulgi, zachorujesz, będziesz musiała opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

 

 • zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłku opiekuńczego.

W okresie korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 

Podsumowując, musisz wiedzieć, że decyzja o dniu, w którym założysz swoją firmę, jest bardzo istotna, ponieważ bezpośrednio wpływa na Twoje finanse. Warto wiedzieć, że dobry moment na założenie przedsiębiorstwa z punktu widzenia podatkowego to czas, w którym możesz jak najwięcej zaoszczędzić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zakładania firmy lub potrzebujesz pomocy z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki — skontaktuj się z nami. Obiecujemy profesjonalne wsparcia na każdym etapie zakładania przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami już dziś!